Pro investory


Dluhopisy DRFG | Telco

Dne 19.01.2017 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2017/002725/CNB/570, S-Sp-2016/00040/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG TELCO s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2016, jehož doba trvání byla stanovena na 10 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 750 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 20.01.2017.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt včetně finančních výkazů společnosti DRFG TELCO s.r.o., naleznete ke stažení zde:

Dne 08.02.2017 přijala společnost DRFG TELCO s.r.o. k základnímu prospektu dva Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.
Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Emisní dodatek I. – emise 2017 – 2020, 5,0%

Emisní dodatek II. – emise 2017 – 2022, 6,0%

 


 

Dne 22.08.2017 přijala společnost DRFG TELCO s.r.o. k základnímu prospektu dva Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.
Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

Emisní dodatek III. – emise 2017 – 2020, 5,0% 

Emisní dodatek IV. – emise 2017 – 2022, 6,0%

 


 

Dne 19.11.2017 ukončila společnost DRFG TELCO s.r.o. veřejnou nabídku dluhopisů
DRFG TELCO I. 2017–2020 5,0 % a dluhopisů DRFG TELCO II. 2017–2022 6,0 %.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG TELCO I.

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG TELCO II.

 


 

Dne 19.01.2018 ukončila společnost DRFG TELCO s.r.o. veřejnou nabídku dluhopisů
DRFG TELCO III. 2017–2020 5,0 % a dluhopisů DRFG TELCO IV. 2017–2022 6,0 %.
Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů naleznete ke stažení zde:

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG TELCO III.

Oznámení o výsledku nabídky dluhopisů DRFG TELCO IV.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.